Sửa đổi Thông tư 36: "Vòng kim cô" siết tín dụng BĐS đã được nới rộng hơn

Cuối ngày 27/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố ban hành Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 
Sửa đổi lớn nhất được đề cập trong Thông tư mới này liên quan đến định hướng “siết chặt” tín dụng vào kinh doanh, đầu tư bất động sản. NHNN đã có điều chỉnh nhưng mức độ điều chỉnh đã được giảm xuống. Cụ thể bao gồm việc điều chỉnh hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
 
Đối với hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản, Thông tư 36/2014 dự kiến tăng mạnh từ 150% lên 250%. Tuy nhiên, ở Thông tư 06 vừa bàn hành, tỷ lệ này chỉ nâng lên 200%. Việc nâng HSRR sẽ được áp dụng thực hiện từ 1/1/2017.
 
Trước đó, do tín dụng bất động sản đã liên tục tăng mạnh trong hai năm gần đây, đặc biệt trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất nâng hệ số rủi ro nói trên là nhằm phát đi tín hiệu kiểm soát.
 
Đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng, lộ trình áp dụng đã được chia thành ba giai đoạn, qua đó từ từ nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng. Trước đó, Thông tư 36 dự kiến sẽ giảm luôn tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 60% xuống 40%.
 
Lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng ốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
 
 
Cùng ngày 27/5, NHNN đã ra Thông tư 07 sửa đổi Thông tư 24 /2015/ TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ. Tân Thống đốc Lê Minh Hưng cũng đã ra Chỉ thị đầu tiên của mình, trong đó định hướng gỡ khó cho doanh nghiệp, không chủ quan lạm phát.
 
 
Thanh Thủy

Bài viết khác

Đăng ký nhận bản tin

Bạn có muốn nhận bản tin bất động sản từ nhadatinfo.com.vn ?

Nhadatinfo.com.vn

Nhadatinfo.com.vn

 

 

An Phú Gia Invest., JSC

Nhadatinfo.com.vn